Energietip: Verwarming van ventilatie met restwarmte

In veel productieprocessen komt restwarmte vrij. Met deze restwarmte kunnen andere productieprocessen verwarmd worden. Wanneer men de warmte niet direct kan gebruiken in het productieproces kan het ook zinvol zijn deze te gebruiken voor verwarming van de fabriek of kantoor. Slim koppelen van warmtebronnen met warmtevragers kan op deze manier veel energie besparen. Enkele voorbeelden:

  • Restwarmte uit een oven of droger gebruiken voor verwarmen van CV- installatie;
  • Restwarmte uit de industrie gebruiken voor verwarming van stadsverwarmingsnet;
  • Restwarmte uit afvalwater opwaarderen met een warmtepomp voor gebruik van lage temperatuur verwarming;
  • Warm water uit perslucht compressor gebruiken voor gebouwverwarming;
  • Warme lucht uit perslucht compressor direct gebruiken voor verwarming van een hal.