Energietip: Vraagbeperking door ruimteregeling

Een gebouw is vrijwel nooit 100% bezet. Dit betekent dat een deel van de tijd er onnodig energie wordt gebruikt voor het conditioneren van ruimten die niet in gebruik zijn. Vooral bij een lage bezettingsgraad kan veel energie bespaard worden door alleen ruimten te conditioneren die in gebruik zijn. Hierdoor is het mogelijk energie te besparen op:

  • Verwarmen of koelen van de ruimte
  • Behandelen van toegevoerde ventilatielucht
  • Transporteren van ventilatielucht en verwarmd of gekoeld water

De energievraag wordt beperkt door lokale regeling van verwarming/koeling en lokale regeling van ventilatie. Er kan gewerkt worden met variabel volumesystemen of motorgestuurde kleppen in het ventilatiekanaal die afgesloten kunnen worden als een ruimte niet in gebruik is.