Energietip: Automatische ontluchting

Als een koelsysteem in het vacuümbereik werkt, kan aan de zuigzijde van het systeem lucht naar binnenkomen. Lucht kan ook in een koelsysteem komen tijdens het vullen van het systeem of tijdens reparatiewerkzaamheden.

Lucht en andere niet condenseerbare gassen in een koelsysteem, accumuleren in de condensor of in het vloeistofvat van een koelsysteem. De goede werking van de condensor wordt door de aanwezigheid van deze gassen verstoord. De condensordruk, en daarmee het elektriciteitsverbruik van de koelcompressor, neemt door deze gassen toe.

Het verlies van koudemiddel vanuit een koelinstallatie moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het is daarom niet mogelijk om eenvoudigweg de condensor (automatisch) te ontluchten. Voor een uitgebreid koelsysteem kan het gebruik van een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld automatisch ontluchtingssysteem worden overwogen. In een dergelijk systeem wordt een kleine hoeveelheid gas uit de condensor naar een vaatje geleid. Via een klein separaat koelsysteem wordt het vaatje gekoeld, waarbij de condenseerbare koudemiddelgassen condenseren en terugstromen naar het koelsysteem. De niet condenseerbare gassen (lucht) worden naar buiten afgevoerd.