Energietip: Directe koeling i.p.v. indirecte koeling

Op veel plaatsen vindt ruimtekoeling of proceskoeling plaats via een koelwatersysteem of een water / glycol systeem. Deze koelsystemen zijn indirect, waarbij in een koelunit een primair koelmiddel een secundair koude transportmedium koelt. Het secundair koelmedium koelt vervolgens het proces of de ruimte.

In een dergelijk systeem is er een extra temperatuurstap tussen de verdamper van de koelunit en de koeler van het proces of de ruimte. Hierdoor werkt, ten opzichte van een direct koelsysteem, de verdamper van de koelunit op een lagere verdampingsdruk. Het elektriciteitsverbruik van de koelcompressor is hierdoor hoger.

Indien mogelijk, moet het gebruik van indirecte koelsystemen worden vermeden. Als de afstand tussen de koelunit en de koude gebruikers erg groot is, is een indirect koelsysteem wel aan te bevelen.