Energietip: Voorkomen olie ophoping

De aanwezigheid van olie in de verdamper belemmert de warmteoverdracht tussen het verdampende koudemiddel en het te koelen medium of product, met als gevolg een lagere verdampingstemperatuur en verdamperdruk en een hoger elektriciteitsverbruik van de compressor.

De ophoping van olie in de verdamper moet daarom worden voorkomen door:

  • Het zorgen voor een goede olieafscheiding, waarmee wordt voorkomen dat olie uit de compressor wordt meegevoerd met het koelmedium.
  • Een adequaat ontwerp van het koelsysteem, in het bijzonder van de verdamper en van de zuigleiding vanaf de verdamper naar de compressor. Dit om er voor te zorgen, dat olie die alsnog in de verdamper komt adequaat wordt afgevoerd.