Energietip: Warmteterugwinning uit persgassen

De persgassen van een koelinstallatie zijn bij het verlaten van de compressor oververhit. De persgastemperatuur ligt op 70 °C of hoger.

Gezien dit temperatuur niveau is het mogelijk om deze oververhittingswarmte nuttig aan te wenden door toepassing van een persgaskoeler. De persgaskoeler is een warmtewisselaar die tussen de uitlaat van de compressor en de inlaat van de condensor wordt geplaatst. Hierbij is het belangrijk, dat aan de koelmiddelzijde de drukval van het warmteterugwinsysteem zo laag mogelijk is. Een verhoging van de drukval leidt immers tot hogere persdrukken en een verhoging van het elektriciteitsverbruik van de compressor.

De warmte uit de persgassen kan gebruikt worden voor verwarming van tapwater of voor verwarming van een (laagtemperatuur) CV-systeem. Als vuistregel kan gehanteerd worden, dat de mogelijke warmteterugwinning uit persgassen gelijk is aan 40 tot 60 % van het opgenomen elektrisch vermogen van de koelcompressor.