Energietip: Watergekoelde condensor

Het drukverschil tussen de verdamper en de condensor is een belangrijke invloedsfactor op het energieverbruik van het koelsysteem. Het is daarom belangrijk, dat het koelsysteem met een zo laag mogelijke condensordruk werkt. Dit kan worden bereikt door het toepassen van een watergekoelde condensor in plaats van een luchtgekoelde condensor. Voor een watergekoelde condensor is het echter noodzakelijk, dat er voldoende koelwater aanwezig is van voldoende lage temperatuur.

Als koelwater voor een watergekoelde condensor kan worden gebruikt:

 1. Oppervlaktewater
  Het gebruik van oppervlaktewater uit een rivier, kanaal of meer, is een goede optie voor het koelen van een condensor of het koelen van andere processen. De temperatuur van het oppervlaktewater is meestal aanzienlijk lager dan de buitenluchttemperatuur. Als de opwarming van het koelwater niet te hoog is (maximaal 5 °C), is het effect op het milieu beperkt. Bij het gebruik van oppervlaktewater is het noodzakelijk om een (automatisch) filtersysteem te installeren en om aandacht te besteden aan (automatisch) reiniging van de condensor.
 2. Bronwater
  Bronwater heeft het hele jaar door een constante lage temperatuur en is daarom een goede optie voor gebruik als koelwater voor een watergekoelde condensor of andere koelprocessen. Het gebruik van bronwater voor koeldoeleinden is echter alleen toegestaan als daarna het bronwater gebruikt wordt in het productieproces. De benodigde hoeveelheid bronwater voor condensorkoeling zal in een productiebedrijf al snel een veelvoud zijn van het waterverbruik ten behoeve van de productie. Een alternatief is het gebruik van koudeopslag in de bodem. Hierbij wordt in de zomer het opgewarmde bronwater weer geïnjecteerd in de bodem, waarna het in de winter weer wordt opgepompt en gekoeld met buitenlucht.
 3. Leidingwater
  Ook leidingwater heeft een voldoende lage temperatuur om het water te kunnen gebruiken voor koeling van een condensor. Hierbij geldt echter ook, dat deze optie alleen zinvol is als het water na gebruik als koelwater weer volledig gebruikt kan worden in het productieproces. Deze optie is daarom alleen geschikt voor kleine koelsystemen.
 4. Koeltorenwater
  Het gebruik van een watergekoelde condensor, in combinatie met een koeltoren, is energetisch gunstiger dan het gebruik van een luchtgekoelde condensor. Omdat een koeltoren meer aandacht nodig heeft (met name met betrekking tot waterbehandeling), komt deze optie alleen in aanmerking voor grotere koelsystemen, of als meerdere kleine condensors aangesloten kunnen worden op een centraal koeltorensysteem.