Energietip: Benutten restwarmte van de persluchtcompressoren

In veel gevallen wordt de warmte van de persluchtcompressoren afgegeven aan de compressorruimte die via een ventilatiesysteem op temperatuur wordt gehouden. Vrijwel al het elektrische vermogen van een persluchtcompressor wordt uiteindelijk in warmte omgezet. Vooral luchtgekoelde compressoren geven de mogelijkheid om zonder grote investeringen de warmte die vrijkomt bij compressie te benutten. In de winter kan de koellucht relatief eenvoudig via een luchtkanaal naar de te verwarmen ruimte worden geleid. Door het omzetten van een luchtklep wordt, als er geen verwarming nodig is, de koellucht naar buiten gevoerd.

Afhankelijk van het type compressor wordt een deel van deze warmte afgevoerd via de oliekoeler. De koeling van de oliekoeler is vaak geïntegreerd in het (lucht)koelsysteem van de persluchtcompressor. Een mogelijke optie is om een watergekoelde oliekoeler toe te passen en de beschikbare warmte te benutten voor het opwarmen van tapwater. Om te voorkomen dat het tapwater verontreinigd wordt met olie is een dubbele scheiding tussen olie en tapwater noodzakelijk. Omdat watergekoelde oliekoelers op persluchtcompressoren meestal niet standaard zijn, is deze optie vooral zinvol bij grote installaties, waarbij een dergelijke aanpassing minder ingrijpend is dan bij een kleine standaard compressorunit.