Energietip: Frequentieregeling van persluchtcompressoren

In plaats van de compressor in- en uit te schakelen met onbelast draaien om te hoge schakelfrequentie te voorkomen, kan de compressor worden voorzien van een variabele toerenregeling. Door gebruik te maken van een frequentieomvormer is het toerental en daarmee de capaciteit van de compressor regelbaar tussen een minimum capaciteit en de maximale capaciteit. De minimum capaciteit is afhankelijk van de karakteristiek van de compressor. Wanneer meerdere compressoren op een perslucht systeem zijn aangesloten, hoeft maar één compressor te worden uitgevoerd met toerenregeling. Toerenregeling kan op elk type compressor op basis van verdringing worden toegepast. In welke mate toerenregeling invloed heeft op het opgenomen energieverbruik, hangt af van de karakteristiek van de compressor.

Een frequentieregeling heeft als voordeel, dat de capaciteit van het persluchtstation steeds in overeenstemming is met het persluchtverbruik. De regelende compressor blijft continu in bedrijf op een lager toerental. Onbelast draaien van de compressor wordt hierdoor vermeden.