Energietip: Opsporen en repareren van persluchtlekkages

De geleidelijke vermindering van druk in het leidingnet, terwijl er geen lucht wordt gebruikt, betekent dat er lekkages zijn. Dit verschijnsel doet zich in elk leidingnet voor, maar moet zoveel mogelijk worden beperkt. Wanneer de lekkages groter zijn dan 5% van de totale persluchtafname, moeten er maatregelen worden getroffen om deze op te sporen en te verminderen.

In dit geval betekent Good Housekeeping het opsporen en repareren van de lekkages op een regelmatige en structurele wijze. Gedacht kan worden aan vast geplande periodieke inspectierondes om lekkages op te sporen. Het beste moment om lekkages op te sporen is wanneer er geen productie is. Wanneer dit niet mogelijk is, kan men gebruik maken van een ultrasone lekdetectiemeter.

Mogelijke oorzaken van lekkages zijn:

  • Lekkende kleppen;
  • Lekkende nippels en flenzen;
  • Defecte slangen en slangkoppelingen;
  • Defecte elektromagnetische kleppen en waterafsluiters;
  • Geen juiste installatie van filters;
  • Tijd- of handgeschakelde condens afvoer;
  • Corrosie in luchtleidingen;
  • Etc.