Energietip: Verlagen van de persluchtdruk

Veel perslucht vragende processen hebben een werkdruk van 5 tot 6 bar nodig. Echter de perslucht compressoren leveren vaak een druk van 7 bar of hoger. De benodigde werkdruk van de compressoren wordt bepaald door de drukverliezen in het leidingnet, filters, drogers, etc. Het is belangrijk, dat de werkdruk van de compressoren goed is afgestemd op de vereiste druk bij de gebruikers. Voor het bereiken van de laagst mogelijke werkdruk van de compressoren moet de gebruiker met de hoogste vereiste druk zonder drukreduceerventiel worden aangesloten op het persluchtnet.

Een lagere werkdruk van de compressoren vermindert het opgenomen elektrische vermogen van een compressor en verlaagt de lekverliezen. Een verlaging van 7 naar 6 bar levert een energiebesparing op van 7 tot 10 %.