Energietip: Aanzuig van verbrandingslucht boven uit het ketelhuis

Het rendement van een brander wordt verhoogd als de verbrandingslucht wordt voor¬verwarmd. Het rendement van een ketelinstallatie wordt met ca. 1 % verbeterd als de temperatuur van de verbrandingslucht 25 °C wordt verhoogd. Voorverwarming van de verbrandingslucht kan op eenvoudige wijze plaatsvinden door, in plaats van buitenlucht, relatief warme verbrandingslucht uit het ketelhuis aan te zuigen. Omdat warme lucht opstijgt, kan gedacht worden aan een luchtkanaal voor aanzuig van verbrandingslucht direct onder het dak van het ketelhuis.