Energietip: Decentrale stoomopwekking

De warmteverliezen van de stoom- en condensaatleidingen zijn, bij een uitgebreid stoom- en condensaatnet, een belangrijke factor in het totale rendement van een stoominstallatie. Daarnaast neemt de drukval in een uitgebreid stoomnet steeds verder toe, wat er toe leidt dat de stoomketel(s) op een hogere werkdruk moeten worden bedreven en daardoor minder energie-efficiënt zijn. Ook de terugvoer van condensaat over grotere afstanden vraagt extra aandacht en (pomp)energie.

In een dergelijke situatie is het zinvol om decentrale stoomopwekking in overweging te nemen. Gedacht kan worden aan kleine opwekkingsunits dicht bij de verbruikers. Door de korte opstarttijd en de geringe stand-by verliezen is hierbij het gebruik van stoomgeneratoren een mogelijke optie.

Ten opzichte van centrale stoomopwekking heeft decentrale opwekking als nadeel dat de installaties meer toezicht en onderhoud vragen en dat mogelijk meer back-up capaciteit geïnstalleerd moet worden.