Energietip: Economizer of rookgaskoeler op stoomketel

Door de rookgassen van de stoomketel verder af te koelen wordt het warmteverlies via de rookgassen verminderd, ofwel het rendement van de ketelinstallatie wordt verbeterd. De rookgassen van de stoomketel kunnen verder afgekoeld worden door het installeren van een economizer in de rookgasafvoer.

Economizer
Een economizer verwarmt direct het ketelvoedingswater voor de stoomketel voor, en kan daardoor als onderdeel van de stoominstallatie worden beschouwd. Voor een economizer is het belangrijk, dat er altijd een waterflow aanwezig is. Dit houdt in dat, in plaats van de gebruikelijke start / stop regeling van de voedingswaterpomp, een modulerende regeling van het voedingswater nodig is. Door toepassing van een economizer kan het rendement van een 5 bar stoomketel met 3 tot 5 % worden verbeterd.

Rookgaskoeler
Het is ook mogelijk om met de rookgassen van een stoomketel een separaat warmwatersysteem te verwarmen. Via dit warmwatersysteem wordt de restwarmte uit de rookgassen gebruikt voor verwarming van processen of gebouwen. Hierbij wordt gesproken van een rookgaskoeler in plaats van een economizer. Het aansluiten van een rookgaskoeler op een CV-systeem is een mogelijke optie. Om bij onvoldoende warmte-afname oververhitting van het warmwatersysteem te voorkomen, moet de rookgaskoeler in een bypass van de rookgasafvoer worden geplaatst. Door toepassing van een rookgaskoeler kan het rendement van een 5 bar stoomketel met 4 tot 6 % worden verbeterd.