Energietip: Frequentieregeling op branderventilator

Voor het rendement van een brander systeem is het belangrijk, dat over het gehele regelbereik van de brander, de brander met een optimale brandstof / luchtverhouding werkt. Voor een gasbrander wordt de gastoevoer geregeld met een gasregelklep, met daaraan gekoppeld een luchtregelklep voor de luchttoevoer. Deze laatste heeft niet een heel goede regelkarakteristiek, zodat bij lage belastingen van de brander de brandstof / luchtverhouding niet meer optimaal is en de brander te veel lucht krijgt, wat nadelig is voor het stookrendement van de installatie.

Een betere oplossing is om de luchttoevoer te regelen door het toerental van de brander ventilator te regelen via een frequentieregelaar. Hierdoor is in het hele regelbereik van de brander, de brandstof / luchtverhouding optimaal en wordt het stookrendement van de installatie verbeterd.

Daarnaast vermindert het elektriciteitsverbruik van de brander ventilator bij lagere belastingen van de brander. Vooral als de brander veel op deellast werkt, kan dit een aanzienlijke besparing opleveren.