Energietip: Jaarlijkse controle van condenspotten

Een condenspot dient er voor te zorgen dat in een stoomsysteem wel condensaat maar geen stoom wordt doorgelaten. Het komt echter vaak voor, dat door vervuiling of beschadiging de condenspot niet meer goed sluit en dat er toch stoom wordt doorgelaten. Vooral door waterslag in het stoom- en condensaatsysteem wordt de goede werking van de condenspot beïnvloed.

Stoom die door de condenspot wordt doorgelaten, is in veel gevallen ook direct een energieverlies. Denk hierbij vooral aan de kleine condenspotten die gebruikt worden voor tracing systemen of voor ontwatering van stoomleidingen. Het is daarom zinvol om minimaal eenmaal per jaar lekkende condenspotten op te sporen en indien nodig te repareren of te vervangen. Het doorlaten van stoom is te zien als voor de condenspot een kijkglas is geplaatst. In de meeste gevallen is een dergelijk kijkglas niet aanwezig. In die gevallen kan een lekkende condenspot opgespoord worden met een ultrasone lekdetectiemeter, zoals ook gebruikt wordt voor het opsporen van lekkages in persluchtsystemen.