Energietip: Luvo (luchtvoorverwarmer) op stoomketel

Door de rookgassen van de stoomketel verder af te koelen wordt het warmteverlies via de rookgassen verminderd, ofwel het rendement van de ketelinstallatie wordt verbeterd. De rookgassen van de stoomketel kunnen verder afgekoeld worden door het installeren van een luvo in de rookgasafvoer. Een luvo wordt gebruikt om met behulp van de warmte uit de rookgassen de verbrandingslucht voor de brander voor te verwarmen. De eenvoudigste methode hiervoor is het gebruik van een lucht / rookgas warmtewisselaar. Het nadeel van het voorverwarmen van de verbrandingslucht is dat daarmee ook de NOx vorming wordt verhoogd. Door toepassing van een luvo kan het rendement van een 5 bar stoomketel met 4 tot 6 % worden verbeterd.