Energietip: Modulerende regelingen in plaats van aan/uit regelingen

Aan/uit regelingen geven grote schommelingen in het afnamepatroon. Zeker bij aan/uit regelingen bij warmtewisselaars zoals economisers, condensors, platen warmtewisselaaars, etc. zorgen aan/uit regelingen voor een onregelmatige belasting en minder warmteterugwinning. Bijvoorbeeld een aan/uit regeling op een ontgasser zorgt voor een stoompiek als er veel koud voedingswater in de ontgasser gepompt wordt.