Energietip: Regelen van de spui op basis van geleidbaarheid

Ook bij een optimale behandeling van het ketelvoedingswater is het noodzakelijk om een stoomketel regelmatig te spuien. De belangrijkste reden is om de eventueel nog in het ketelvoedingswater opgeloste zouten te verwijderen uit de stoomketel. Deze zouten blijven in de stoomketel achter als stoom gevormd wordt uit het ketelvoedingswater. Spuien houdt in, dat ketelwater met een hoge temperatuur en een grote energie-inhoud wordt afgevoerd. Een goede warmteterugwin installatie voor spuiwater vermindert het energieverlies via spui, maar het blijft belangrijk om de spuihoeveelheid tot een minimum te beperken.

In plaats van een handmatige spui, die op een bepaalde stand wordt ingesteld of periodiek wordt geopend, is het zinvol om een motorgestuurde spuiregelafsluiter toe te passen, die geregeld wordt op de geleidbaarheid van het water in de stoomketel. Bij een handmatige spui wordt vaak voor de veiligheid te veel gespuid, maar bij een op geleidbaarheid geregelde spui is de spuihoeveelheid altijd optimaal en wordt het energieverlies tot een minimum beperkt.