Energietip: Rookgascondensor op stoomketel

Door de rookgassen van de stoomketel verder af te koelen wordt het warmteverlies via de rookgassen verminderd, ofwel het rendement van de ketelinstallatie wordt verbeterd. De rookgassen van de stoomketel kunnen verder afgekoeld worden door het installeren van een rookgascondensor in de rookgasafvoer.

De rookgassen koelen in een rookgascondensor af tot beneden het dauwpunt van de in de rookgassen aanwezige waterdamp. Hierdoor wordt naast afkoeling van de rookgassen, ook de condensatiewarmte van de waterdamp benut. Het afkoelen van de rookgassen tot onder het dauwpunt kan alleen worden bereikt door water met een lage temperatuur aan te voeren. Een rookgascondensor wordt daarom gebruikt voor opwarming van tapwater van 10 tot 15 °C naar maximaal 65 °C, of voor verwarming van een laagtemperatuur verwarmingssysteem, zoals bijvoorbeeld een vloerverwarming systeem. Door toepassing van een rookgascondensor kan het rendement van een ketel met 8 tot 12 % worden verbeterd.