Energietip: Verlagen van de stoomdruk

Wanneer de stoomdruk en daarmee de stoomtemperatuur van een stoomketel wordt verlaagd, kunnen de rookgassen in de ketel verder afkoelen, waardoor het stookrendement van de ketel verbetert. Door de lagere stoomdruk en daarmee lagere temperatuur, zijn ook de warmteverliezen van de stoomketel en de leidingen lager. Het is daarom belangrijk, dat de werkdruk van de stoomketel niet hoger is dan de hoogst noodzakelijke druk van de stoomverbruikers.

De verbruiker die de hoogste stoomdruk nodig heeft, dient direct op de ketel te worden aangesloten, zonder gebruik van een reduceer. Als deze gebruiker gevoed wordt via een reduceer, dient deze te worden verwijderd en kan de druk van de stoomketel tot de gewenste druk van deze verbruiker verlaagd worden.