Energietip: Voer condensaat terug naar het ketelhuis.

Bij veel bedrijven komt (een deel van) het condensaat vanuit stoom gevoede verwarmingssystemen niet terug naar het ketelhuis. Dit levert verliezen op voor

  • Het verwarmen van water;
  • kosten voor waterbehandeling;
  • inkoop van water zelf.

Bij meer condensaat retour in plaats van vers voedingswater hoeft er tevens minder gespuid te worden.

Door lozing van condensaat uit een 4 bar stoomsysteem wordt circa 20% meer warmte gevraagd dan wanneer het condensaat wordt terugbracht naar het ketelhuis.