Energietip: Warmteterugwinning uit spui

Het spuiwater van een stoomketel heeft dezelfde temperatuur als het water in de stoomketel. Meestal wordt de spui van de stoomketel afgevoerd naar een spuitank. Doordat het spuiwater bij het verlaten van de ketel oververhit is, gaat een deel van het spuiwater over in flashstoom. De eenvoudigste manier voor warmteterugwinning uit spui is om de flashstoom uit de spuitank direct naar de ontgasser of voedingswatertank te voeren, waarbij de beschikbare warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van het ketelvoedingswater. De beschikbare warmte uit de flashstoom wordt op deze wijze volledig benut. Hierbij is het echter noodzakelijk, dat de druk in de spuitank gelijk of hoger is dan de druk in de ontgasser of voedingswatertank.

Naast het benutten van deze flashstoom kan een verdere warmteterugwinning plaatsvinden door het resterende spuiwater te koelen. Hierbij wordt het spuiwater uit de spuitank, met een temperatuur van 100 °C of hoger, in een spuiwaterkoeler verder gekoeld. De eenvoudigste methode hiervoor is om in deze spuiwaterkoeler het suppletiewater ten behoeve van de stoominstallatie voor te verwarmen. Hiervoor is het echter belangrijk, dat de inname van suppletiewater gelijktijdig plaatsvindt met de afvoer van spuiwater. Omdat het spuiwater meestal nogal agressief is, is het noodzakelijk dat de spuiwaterkoeler in RVS wordt uitgevoerd.