Energietip: O2-regeling op brander

Voor het rendement van een brandersysteem is het belangrijk, dat over het gehele regelbereik van de brander, de brander met een optimale brandstof / luchtverhouding werkt. De brandstof / luchtverhouding wordt aangegeven met de luchtfactor. Een luchtfactor van 1,00 wil zeggen, dat er theoretisch precies genoeg lucht (zuurstof), wordt aangevoerd om volledige verbranding van de brandstof te verkrijgen. Een gasgestookte brander werkt optimaal met een luchtfactor van 1,10 tot 1,15.

Omdat het niet eenvoudig is om over het hele regelbereik van de brander de luchtfactor optimaal in te stellen, is het zinvol om gebruik te maken van zuurstofregeling. Hierbij wordt het zuurstofpercentage in de rookgassen continu gemeten. Het zuurstofpercentage in de rookgassen is een maat voor de luchtovermaat en kan daarom gebruikt worden als parameter voor het regelen van de luchtfactor van de brander. Door deze in het gehele regelbereik van de brander op de optimale waarde te regelen, wordt in het gehele regelbereik het optimale rendement bereikt.