Utilities

Utilities voorzien de processen van de benodigde energiestromen, zoals stoom, heetwater, koeling en perslucht. De utilities zijn daarom onmisbaar voor een fabriek. Door utilities zo optimaal mogelijk in te zetten kan een zo hoog mogelijk rendement worden bereikt. Een aantal belangrijke aspecten bij het ontwerpen van utilities zijn:

  • betrouwbaarheid van de utilities: de installaties moeten altijd beschikbaar zijn;
  • ontwerpcapaciteit: er moet onder alle bedrijfscondities voldoende capaciteit beschikbaar zijn;
  • energieverbruik: utilities zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de energierekening. Energiebesparing is daarom een belangrijk aandachtspunt.

De Kleijn heeft ruime ervaring in het ontwerpen en optimaliseren van utilities en besteedt hierbij veel aandacht aan bovengenoemde aspecten.

Vraagstukken waar we u bij kunnen helpen:

  • Wij vermoeden dat onze utilities efficiënter kunnen functioneren, maar weten niet precies hoe.
  • Onze utilities hebben een tekort aan capaciteit. Hoe kan deze capaciteit worden vergroot?
  • Bij onze utilities komt veel restwarmte vrij, terwijl onze processen veel warmte vragen. Kan dit efficiënter worden opgezet?

Meer informatie?

Wilt u meer over onze diensten met betrekking tot utilities weten, neem dan contact met ons op.