Energie besparen bij heetwatersystemen

Er zijn diverse mogelijkheden om bij heetwater- en CV-systemen energie te besparen, zoals:

  • Capaciteitregeling van de circulatiepompen
  • Warmteterugwinning uit rookgassen
  • Meerdere kleine ketels i.p.v. 1 grote ketel
  • Aanzuig van verbrandingslucht boven uit ketelhuis
  • Jaarlijkse controle van de installatie

Een aantal van deze maatregelen worden hieronder nader toegelicht.

Capaciteitregeling van de circulatiepompen

Een verwarmingssysteem wordt ontworpen voor de “worst case” situatie, wanneer maximale verwarmingscapaciteit wordt gevraagd bij een minimale buitentemperatuur. Deze situatie komt echter slechts in uitzonderingsgevallen voor, gedurende een beperkte tijd. Als minder verwarmingscapaciteit wordt gevraagd, worden regelkleppen en thermostaatkranen dicht geregeld. Dit heeft tot gevolg, dat de drukval in het verwarmingssysteem toeneemt en/of water via bypass leidingen circuleert. In een dergelijke situatie is het zinvol om de waterflow in het verwarmingssysteem te verminderen, waardoor een besparing wordt bereikt op het elektriciteitsverbruik van de circulatiepomp(en).

De capaciteitsregeling van de circulatiepomp(en) kan traploos plaatsvinden via een frequentie-regeling of in stappen door toepassing van een elektromotor op de pomp die op verschillende toerentallen kan draaien. In een verwarmingssysteem met meerdere circulatiepompen parallel kan de capaciteitsregeling ook bereikt worden door het uitschakelen van een of meerdere pompen.

Warmteterugwinning uit rookgassen

Er zijn diverse mogelijkheden om uit de rookgassen van een heetwaterketel energie terug te winnen. Lees hier meer over warmteterugwinning in ketelhuizen.

Meerdere kleine ketels i.p.v. 1 grote ketel

In plaats van het gebruik van één grote verwarmingsketel is het beter om een aantal kleinere ketels te gebruiken die in een cascade systeem gestuurd worden. Omdat de gevraagde verwarmingscapaciteit vaak ver beneden de geïnstalleerde capaciteit ligt, zal één grote ketel het grootste deel van het jaar op een lage capaciteit branden. Hierdoor zijn de verliezen relatief hoog en daarmee het rendement relatief laag.

Een beter rendement wordt bereikt door een aantal kleinere verwarmingsketels te gebruiken, waardoor het aantal ketels in bedrijf en de belasting van de ketels beter wordt afgestemd op de gevraagde verwarmingscapaciteit. De verliezen van de verwarmingsketels worden hierdoor beperkt. Het rendement van de totale ketelinstallatie verbetert. De regeling van meerdere ketels dient in cascade plaats te vinden, waarbij, afhankelijk van de gevraagde capaciteit, de ketels in volgorde worden bijgeschakeld.

Meer informatie?

Wilt u ook energie besparen in uw heetwaterinstallatie, neem dan contact met ons op.