Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing in industriële productiebedrijven omvat ventilatie, verwarming en airconditioning. Industriële productieprocessen kenmerken zich vaak doordat er op veel plaatsen in het proces warmte en/of vocht vrijkomt. Vanuit Arbo-overwegingen en ter voorkoming van condensatie en schimmelvorming in de productieruimte is een goede klimaatbeheersing noodzakelijk.

Er moet telkens naar gestreefd worden om te voldoen aan de gewenste luchtcondities. Bij sommige productieprocessen, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, is de luchtkwaliteit van groot belang en worden hoge eisen gesteld aan de luchtcondities en hoeveelheid ventilatie. Hier dient veel aandacht besteed te worden aan toepassing van de juiste luchtfilters en een nauwkeurige regeling van de ventilatiesystemen.

Energiebesparing

Klimaatinstallaties kunnen veel energie verbruiken. Hier dient bij het ontwerp van klimaatinstallaties aandacht aan te worden besteed. Enkele mogelijkheden om energie te besparen bij klimaatinstallaties zijn:

Onze diensten

De Kleijn levert een compleet pakket aan diensten op het gebied van industriële klimaatbeheersing, waaronder:

Meer informatie?

Wilt u meer over onze diensten met betrekking tot klimaatbeheersing weten, neem dan contact met ons op.

Achtergrondinformatie