Inregelen van ventilatiesystemen

Om het energieverbruik van ventilatiesystemen te minimaliseren is het belangrijk om onnodige ventilatie en een te grote ventilatievoud te voorkomen. Dit vermindert niet alleen het energieverbruik voor verwarming en/of koeling, maar verlaagt ook het energieverbruik van de ventilatoren.

Het goed inregelen van de luchthoeveelheden en de luchtbalans in een ruimte voorkomt dat er te veel ventilatie is in een ruimte.

Indien meer lucht wordt afgevoerd dan toegevoerd, vindt een ongecontroleerde aanvoer van warme of koude lucht plaats. Het onnodig verwarmen of koelen van lucht kan worden voorkomen door de afzuiging te beperken.

Ook het toevoeren van te veel lucht leidt tot extra energieverbruik, omdat de extra toegevoerde lucht verwarmd of gekoeld wordt en tot onnodig energieverbruik leidt.

Meer informatie?

Wilt u ook energie besparen op uw ventilatiesystemen, neem dan contact met ons op.