Efficiƫnte compressorregeling in koelinstallatie

De compressoren zijn het hart van een koelinstallatie en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik in de installatie. In de meeste koelinstallaties wordt de capaciteit van de compressoren geregeld op basis van de gemeten zuigdruk. Deze capaciteitsregeling kan een aan/uit regeling zijn bij een installatie met één compressor, maar dit kan ook een zeer intelligente regeling zijn bij een installatie met meerdere compressoren. Door een efficiënte compressorregeling kan energie worden bespaard. Eén van de mogelijkheden is het toepassen van een optimale opschakelvorgorde, waarbij continu wordt gezocht naar de meest optimale combinatie van compressoren. Een andere mogelijkheid is het toepassen van toerenregeling, waarmee een compressor op een efficiënte manier in deellast kan draaien. Deze mogelijkheden worden hieronder nader toegelicht.

Optimale opschakelvolgorde

Als een koelinstallatie meerdere compressoren bevat, dan moet er voor gezorgd worden dat op elk moment de meest efficiënte combinatie van compressoren draait. Hiervoor moet eerst geïnventariseerd worden wat de efficiëntie van elke compressor in vollast en deellast is. Op basis hiervan kan een efficiënte opschakelvolgorde worden bepaald. Dit is met name zinvol als een installatie verschillende typen compressoren bevat, bijvoorbeeld zuigercompressoren en schroefcompressoren, of als er veel verschil zit in de capaciteit van de compressoren.

Toerenregeling op compressor

Door het toepassen van een toerenregelaar op een compressor kan de compressorcapaciteit traploos worden geregeld door het toerental van de compressor aan te passen. Toerenregeling kan worden toegepast op zowel zuigercompressoren als schroefcompressoren, al zijn hierbij wel wat verschillen.

Toerenregeling bij zuigercompressoren
De capaciteit van een zuigercompressor wordt normaal gesproken geregeld door kleppen te lichten. Hierbij dragen één of meerdere cilinders niet meer bij aan de compressie en neemt de capaciteit van de compressor af. Door een zuigercompressor van een toerenregelaar te voorzien, kan de compressor bij deellast op een lager toerental draaien, waarbij alle cilinders mee blijven doen. Dit is veel efficiënter. Bij toepassing van een toerenregelaar is de efficiëntie in deellast zelfs hoger dan in vollast, terwijl deze bij kleppenlichting afneemt in deellast bedrijf.

Toerenregeling bij schroefcompressoren
De capaciteit van een schroefcompressor wordt normaal gesproken geregeld met een capaciteitsschuif. Hierbij wordt de schroef waarmee wordt gecomprimeerd als het ware verkort, waardoor minder koudemiddel wordt verpompt. De capaciteitsschuif zorgt voor een sterke afname van de efficiëntie in deellast bedrijf. Door het toepassen van toerenregeling op een schroefcompressor neemt het rendement in deellast minder hard af dan bij een capaciteitsschuif, echter deze zal altijd nog lager zijn dan in vollastbedrijf.

Let op! Een toerenregelaar is alleen zinvol als een compressor veel in deellast wordt gebruikt. Bij veel vollast bedrijf kan een toerenregelaar beter niet worden toegepast, omdat de frequentieomvormer interne elektrische verliezen heeft en daardoor bij vollast voor een kleine toename van het elektrisch vermogen zorgt.

Meer informatie?

Wilt u weten of er bij uw koelinstallatie ook mogelijkheden tot besparing zijn, neem dan contact met ons op.