Persluchtinstallaties

De Kleijn heeft veel ervaring met het ontwerpen en optimaliseren van persluchtsystemen en het terugwinnen van restwarmte uit persluchtcompressoren. Bij het ontwerp van persluchtinstallaties houden we rekening met een energie-efficiente opzet. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere de druk van het persluchtnet, de leidingdiameters, het aantal compressoren, de compressorgrootte en de capaciteitregeling van de compressoren.

Energiebesparing

Enkele mogelijkheden om bij persluchtinstallaties energie te besparen zijn:

Meer informatie?

Wilt u meer over onze diensten met betrekking tot persluchtinstallaties weten, neem dan contact met ons op.

Achtergrondinformatie