Verlagen van de persluchtdruk

Veel persluchtvragende processen hebben een werkdruk van 5 tot 6 bar nodig. Echter de persluchtcompressoren leveren vaak een druk van 7 bar of hoger. De benodigde werkdruk van de compressoren wordt bepaald door de drukverliezen in het leidingnet, filters, drogers, etc. Het is belangrijk, dat de werkdruk van de compressoren goed is afgestemd op de vereiste druk bij de gebruikers. Voor het bereiken van de laagst mogelijke werkdruk van de compressoren moet de gebruiker met de hoogste vereiste druk zonder drukreduceerventiel worden aangesloten op het persluchtnet.

Een lagere werkdruk van de compressoren vermindert het opgenomen elektrische vermogen van een compressor en verlaagt de lekverliezen. Een verlaging van 7 naar 6 bar levert een energiebesparing op van 7 tot 10 %.

Al tijdens het ontwerpen van een persluchtstation is het zaak om rekening te houden met energie-efficiency. In een bestaand persluchtsysteem is het vaak moeilijk om nog optimalisatie toe te passen zonder dat dit leidt tot hoge kosten.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  1. Een goed afgestemd ontwerp en dimensionering van de luchtleidingen is een vereiste om hoge drukverliezen en te hoge werkdrukken van de compressoren te voorkomen. Ook hoge luchtsnelheden in de leidingen moeten worden voorkomen. Het totale drukval in een persluchtsysteem mag niet meer zijn dan 10% van de compressordruk.
  2. Corrosiebestendige leidingmaterialen met een glad oppervlak, zoals kunststof en aluminium, beperken de drukverliezen. Pas deze leidingmaterialen toe.
  3. Installeer, waar mogelijk, ringleidingsystemen, zodat piekafname minder snel leidt tot pieken in de drukverliezen en daardoor tot hogere werkdrukken van de compressoren.
  4. Lekken in persluchtsystemen kunnen worden voorkomen door gebruik van de juiste componenten en een juiste aanleg van de installatie.
  5. Gebruik in persluchtsystemen altijd componenten van hoge kwaliteit om de lekken zoveel mogelijk te beperken.
  6. Gebruik, waar mogelijk, automatische afsluiters die bepaalde delen van het persluchtsysteem afsluiten wanneer deze geen lucht gebruiken. Het leidingsysteem moet zodanig worden ontworpen, dat het afsluiten van bepaalde delen mogelijk is.
  7. Voorkom dat een persluchtsysteem op druk moet blijven voor een of enkele gebruikers als er geen productie is.

Meer informatie?

Wilt u ook energie besparen op uw persluchtinstallatie, neem dan contact met ons op.