Energie besparen bij stoominstallaties

Er zijn diverse mogelijkheden om bij stoominstallaties energie te besparen, zoals:

 • Laag temperatuur verbruikers met CV-systeem verwarmen
 • Warmteterugwinning
 • Verlagen van stoomdruk
 • Regelen van spui op geleidbaarheid
 • Periodieke controle van condenspotten, i.v.m. lekkages
 • Zuurstofregeling op rookgassen

Een aantal van deze maatregelen worden hieronder nader toegelicht.

Laag temperatuur verbruikers met CV-systeem verwarmen

Het gebruik van een CV-systeem heeft ten opzichte van stoomverwarming de volgende voordelen:

 • Hoger rendement van de ketel
 • Minder warmteverlies van installaties en leidingen
 • Geen verliezen via condensaat
 • Geen verliezen via flashstoom
 • Geen spuiverliezen
 • Geen waterbehandeling
 • Lagere onderhoudskosten
 • Geen verplichte ketelkeur van stoomwezen

Een CV-systeem heeft niet alleen een lager energiegebruik, maar ook de andere bedrijfskosten, zoals kosten voor onderhoud, zijn lager. Met betrekking tot het aardgasverbruik ligt het voordeel van CV-verwarming ten opzichte van een stoomverwarming tussen de 15 en 20 %.

Warmteterugwinning

Er zijn diverse mogelijkheden om uit de rookgassen van een stoomketel en spui uit de stoomketel energie terug te winnen. Lees hier meer over warmteterugwinning in ketelhuizen.

Verlagen van stoomdruk

Wanneer de stoomdruk en daarmee de stoomtemperatuur van een stoomketel wordt verlaagd, kunnen de rookgassen in de ketel verder afkoelen, waardoor het stookrendement van de ketel verbetert. Door de lagere stoomdruk en daarmee lagere temperatuur, zijn ook de warmteverliezen van de stoomketel en de leidingen lager. Het is daarom belangrijk, dat de werkdruk van de stoomketel niet hoger is dan de hoogst noodzakelijke druk van de stoomverbruikers.

De verbruiker die de hoogste stoomdruk nodig heeft, dient direct op de ketel te worden aangesloten, zonder gebruik van een reduceer. Als deze gebruiker gevoed wordt via een reduceer, dient deze te worden verwijderd en kan de druk van de stoomketel tot de gewenste druk van deze verbruiker verlaagd worden.

Regelen van spui op geleidbaarheid

Ook bij een optimale behandeling van het ketelvoedingswater is het noodzakelijk om een stoomketel regelmatig te spuien. De belangrijkste reden is om de eventueel nog in het ketelvoedingswater opgeloste zouten te verwijderen uit de stoomketel. Deze zouten blijven in de stoomketel achter als stoom gevormd wordt uit het ketelvoedingswater. Spuien houdt in, dat ketelwater met een hoge temperatuur en een grote energie-inhoud wordt afgevoerd. Een goede warmteterugwininstallatie voor spuiwater vermindert het energieverlies via spui, maar het blijft belangrijk om de spuihoeveelheid tot een minimum te beperken.

In plaats van een handmatige spui, die op een bepaalde stand wordt ingesteld of periodiek wordt geopend, is het zinvol om een motorgestuurde spuiregelafsluiter toe te passen, die geregeld wordt op de geleidbaarheid van het water in de stoomketel. Bij een handmatige spui wordt vaak voor de veiligheid te veel gespuid, maar bij een op geleidbaarheid geregelde spui is de spuihoeveelheid altijd optimaal en wordt het energieverlies tot een minimum beperkt.

Periodieke controle van condenspotten, i.v.m. lekkages

Een condenspot dient er voor te zorgen dat in een stoomsysteem wel condensaat maar geen stoom wordt doorgelaten. Het komt echter vaak voor, dat door vervuiling of beschadiging de condenspot niet meer goed sluit en dat er toch stoom wordt doorgelaten. Vooral door waterslag in het stoom- en condensaatsysteem wordt de goede werking van de condenspot beïnvloed.

Stoom die door de condenspot wordt doorgelaten, is in veel gevallen ook direct een energieverlies. Denk hierbij vooral aan de kleine condenspotten die gebruikt worden voor tracingsystemen of voor ontwatering van stoomleidingen. Het is daarom zinvol om minimaal eenmaal per jaar lekkende condenspotten op te sporen en indien nodig te repareren of te vervangen. Het doorlaten van stoom is te zien als voor de condenspot een kijkglas is geplaatst. In de meeste gevallen is een dergelijk kijkglas niet aanwezig. In die gevallen kan een lekkende condenspot opgespoord worden met een ultrasone lekdetectiemeter, zoals ook gebruikt wordt voor het opsporen van lekkages in persluchtsystemen.

Meer informatie?

Wilt u ook energie besparen in uw stoominstallatie, neem dan contact met ons op.