Warmtepompen

Met een warmtepomp wordt laagwaardige (rest)warmte efficiënt opgewaardeerd tot warmte op een hogere temperatuur zodat deze elders nuttig ingezet kan worden. Door de sterke ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen is de techniek nu zover dat deze op brede schaal inzetbaar is. Dit geldt zeker ook voor de industrie, waar veel thermische processen plaatsvinden en daardoor veel potentieel voor warmtepompen is.

Ondanks dat op diverse plaatsen warmtepompen zijn geïnstalleerd, zijn warmtepompen nog niet op grote schaal in de industrie aanwezig. Een gebrek aan bekendheid is mogelijk één van de voornaamste redenen hiervoor. Om de bekendheid van warmtepompen te vergroten heeft De Kleijn de website www.IndustrialHeatPumps.nl opgezet. Hierop is meer informatie te vinden m.b.t. warmtepompen.

Heeft uw fabriek veel restwarmte, dan kan het interessant zijn om te kijken naar mogelijkheden om deze restwarmte nuttig in te zetten. Een warmtepomp kan hierbij een oplossing zijn. De Kleijn heeft reeds vele studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van warmtepompen en is betrokken geweest bij de realisatie van enkele warmtepompprojecten. Het meest bekende project is de warmtepomp die we op een frietdroger bij McCain in Lelystad hebben gerealiseerd. Hierbij wordt restwarmte uit het droogproces benut om de frietdroger te verwarmen.

Meer informatie?

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor warmtepompen bij uw bedrijf zijn, neem dan contact met ons op.