Warmte Kracht Koppeling

Met een WKK (warmte kracht koppeling) kan elektriciteit worden opgewekt uit de verbranding van bijvoorbeeld aardgas. De restwarmte die hierbij vrij komt kan ook nuttig worden gebruikt. Op plaatsen waar zowel veel vraag naar warmte als elektriciteit is, kan een WKK zinvol zijn. Hieronder zijn enkele aandachtspunten genoemd die van belang zijn bij het toepassen van een WKK.

Spark spread
Het financiele rendement van een WKK is sterk afhankelijk van de gas- en elektriciteitsprijzen. In de WKK wordt immers gas verbrand en elektriciteit opgewekt. Een lage gasprijs en een hoge elektriciteitsprijs zijn daarom in het voordeel van de WKK. Het verschil tussen kosten en opbrengsten van een WKK wordt ook wel de spark spread genoemd. Doordat de energiemarkten continu in beweging zijn, verandert de sprak spread ook continu. Het is daarom van belang om op basis van de energieprijzen te beslissen op welke momenten de WKK ingeschakeld moet worden en wanneer het beter is om de WKK tijdelijk uit te schakelen.

Grootte van de WKK
Het is van belang dat de grootte van de WKK is afgestemd op de warmte- en elektriciteitsvraag en hierdoor zoveel mogelijk op vollast kan draaien. Zodra een WKK te groot wordt gekozen, wordt een deel van de warmte niet benut of moet elektriciteit tegen een laag tarief worden terug geleverd aan het net.

Onze diensten

De Kleijn kan u ondersteunen bij implementatie en optimalisatie van WKK's. Door onze kennis van zowel utilities als processen zijn we in staat om de warmtevraag en het warmteaanbod op elkaar af te stemmen. Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het opstellen van een rekenkundig beslismodel op basis waarvan de WKK kan worden in- of uitgeschakeld. Enkele relevante diensten:

Meer informatie?

Wilt u meer over onze diensten met betrekking tot WKK systemen weten, neem dan contact met ons op.