Warmteterugwinning

In elke fabriek komt restwarmte vrij. Dit kan hoogwaardige warmte zijn, zoals hete rookgassen van 200 °C, maar dit kan ook een afvalwaterstroom van 30 °C zijn. Daarnaast heeft elke fabriek (en omliggende bedrijven) ook veel vraag naar warmte, onder andere voor het verwarmen van gebouwen en processen. Door warmteterugwinning kan de restwarmte nuttig worden ingezet en kan het verbruik van fossiele brandstoffen worden verminderd.

Benutten van restwarmte

Om restwarmte uit uw processen en installaties te benutten, zijn een aantal zaken van belang:

  • De temperatuur van de restwarmte dient in overeenstemming te zijn met de temperatuur van het te verwarmen proces of gebouw. Als het gewenste temperatuurniveau hoger is dan de temperatuur van de restwarmte, kan overwogen worden om de temperatuur van de restwarmte te verhogen door middel van een warmtepomp.
  • Het beschikbare vermogen dient in overeenstemming te zijn met het benodigde vermogen. Het is uiteraard ook mogelijk om een proces of gebouw gedeeltelijk met restwarmte te verwarmen.
  • Er dient gelijktijdigheid te zijn tussen de beschikbaarheid van restwarmte en de vraag naar warmte. Door het toepassen van een buffer kan dit worden ondervangen.

Onze diensten

De Kleijn heeft reeds vele jaren ervaring met het uitkoppelen en benutten van restwarmtestromen. We kunnen u ondersteunen bij het hele traject van haalbaarheidsstudie tot realisatie en inbedrijfname. Vaak is het zinvol om te starten met een warmtestudie waarbij alle warmtebronnen en warmtevragers in kaart worden gebracht. Hierdoor bent u er van verzekerd dat de warmtestromen zo optimaal mogelijk met elkaar worden verbonden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning bij uw bedrijf, neem dan contact met ons op.