Warmteterugwinning in ketelhuis

Er zijn diverse manieren om in een ketelhuis warmte terug te winnen. Enkele veel gebruikte apparaten voor warmteterugwinning in een ketelhuis zijn:

Onze diensten

De Kleijn kan U ondersteunen bij het gehele traject vanaf het zoeken naar zoeken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning tot aan realisatie. Doordat wij zowel kennis van ketelinstallaties als van processen hebben, zijn we in staat om de warmtebronnen en warmtevragers op een optimale manier met elkaar te verbinden. Enkele relevante diensten zijn:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning in uw ketelhuis, neem dan contact met ons op.