Warmteterugwinning met LUVO

Een LUVO (lucht voorverwarmer) wordt gebruikt om met behulp van de warmte uit de rookgassen de verbrandingslucht voor de brander voor te verwarmen. De eenvoudigste methode hiervoor is het gebruik van een lucht / rookgas warmtewisselaar.

Door het toepassen van een LUVO worden de rookgassen van de ketel verder afgekoeld en wordt het warmteverlies via de rookgassen verminderd, ofwel het rendement van de ketelinstallatie verbeterd.

Het nadeel van het voorverwarmen van de verbrandingslucht is dat daarmee ook de NOx vorming wordt verhoogd. Door toepassing van een LUVO kan het rendement van een 5 bar stoomketel met 4 tot 6 % worden verbeterd.