Warmteterugwinning met rookgascondensor

Met een rookgascondensor kunnen de rookgassen van een ketel worden afgekoeld tot beneden het dauwpunt van de in de rookgassen aanwezige waterdamp. Hierdoor wordt naast afkoeling van de rookgassen, ook de condensatiewarmte van de waterdamp benut. Het afkoelen van de rookgassen tot onder het dauwpunt kan alleen worden bereikt door water met een lage temperatuur aan te voeren. Een rookgascondensor wordt daarom gebruikt voor opwarming van tapwater van 10 tot 15 °C naar maximaal 65 °C, of voor verwarming van een laagtemperatuur verwarmingssysteem, zoals bijvoorbeeld een vloerverwarmingssysteem.
Flowschema rookgascondensor
Door het toepassen van een rookgascondensor worden de rookgassen van de ketel verder afgekoeld en wordt het warmteverlies via de rookgassen verminderd, ofwel het rendement van de ketelinstallatie verbeterd. Door toepassing van een rookgascondensor kan het rendement van een ketel met 8 tot 12 % worden verbeterd.