Warmteterugwinning uit koelinstallatie

Koel- en vriesinstallaties worden ingezet om ruimtes en processen op temperaturen te houden die lager zijn dan de omgevingstemperatuur. Alle warmte die aan de gekoelde ruimtes en processen wordt onttrokken, komt uiteindelijk vrij in de vorm van restwarmte. Daarnaast wordt elektrische energie in de compressoren van een koel- of vriesinstallatie gestopt. Deze energie wordt ook omgezet in warmte. Vaak zijn er mogelijkheden om deze restwarmte nuttig in te zetten.

Restwarmtestromen

In een koel- of vriesinstallatie zijn diverse restwarmtebronnen beschikbaar, waaronder:

In onderstaande tabel zijn enkele typische temperaturen van deze restwarmtestromen weergegeven:

Restwarmte koelinstallatie

Toepassingen

Enkele veel voorkomende toepassingen voor de benutting van restwarmte uit de koelinstallatie zijn hieronder weergegeven:

  • Ruimteverwarming van kantoren;
  • Vloerverwarming van vrieshuizen;
  • Verwarmen van proceswater;
  • Verwarmen van luchtbehandelingskasten;
  • Voorverwarmen van ketelvoedingswater;
  • Etc.

Onze diensten

De Kleijn kan U ondersteunen bij het gehele traject vanaf het zoeken naar zoeken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning tot aan realisatie. Doordat wij zowel kennis van koelinstallaties als van processen hebben, zijn we in staat om de warmtebronnen en warmtevragers op een optimale manier met elkaar te verbinden. Enkele relevante diensten zijn:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning bij uw koelinstallatie, neem dan contact met ons op.