Restwarmte in persgassen koelinstallatie

De persgassen aan de uitlaat van een koelcompressor bevatten een grote hoeveelheid warmte. Deze warmte zit zowel in de oververhitting van de persgassen als in de condensatiewarmte.

Oververhitting

De hoge druk gassen verlaten de compressor in oververhitte toestand. De temperatuur van de persgassen bedraagt bij schroefcompressoren 65 tot 80 °C en bij zuigercompressoren 90 tot 120 °C. De oververhitting bevat bij schroefcompressoren ongeveer 10% van de totale warmte in het koudemiddel. De overige 90% bevindt zich in de vorm van condensatiewarmte in de persgassen. Bij zuigercompressoren is deze verhouding ongeveer 15% / 85%.

Condensatiewarmte

In de condensor van de koelinstallatie wordt eerst de oververhitting weg gekoeld, tot de condensatietemperatuur wordt bereikt. Vervolgens zal het koudemiddel condenseren bij een gelijkblijvende temperatuur. De temperatuur waarop het koudemiddel condenseert hangt af van diverse factoren en zal gedurende het jaar variëren tussen 20 en 35 °C.