Warmteteruwinning uit persluchtinstallatie

Al het opgenomen elektrisch vermogen van een persluchtcompressor wordt uiteindelijk omgezet in warmte. Het grootste gedeelte hiervan is terug te winnen en nuttig in te zetten. Bij wat grotere persluchtcompressoren wordt de warmte afgevoerd via de oliekoeler en de koellucht. Twee veel toegepaste mogelijkheden om warmte terug te winnen zijn:

Onze diensten

De Kleijn kan U ondersteunen bij het gehele traject vanaf het zoeken naar zoeken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning tot aan realisatie. Doordat wij naast persluchtinstallaties ook kennis van andere utilities en processen hebben, zijn we in staat om de warmtebronnen en warmtevragers op een optimale manier met elkaar te verbinden. Enkele relevante diensten zijn:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning bij uw persluchtinstallatie, neem dan contact met ons op.