Benutten koellucht voor ruimteverwarming

De meest toegepaste vorm van warmteterugwinning bij persluchtcompressoren is het gebruik van koellucht voor ruimteverwarming. De koellucht uit een persluchtcompressor heeft een temperatuur van 40 tot 60 °C. In veel gevallen wordt de koellucht in de compressorruimte of naar buiten geblazen. Het is echter ook mogelijk om deze warmte koellucht in verwarmde ruimtes te blazen. Een afvoerkanaal wordt hiervoor aangelegd en via kleppen wordt de warme lucht naar de gewenste ruimte gestuurd, of, indien er geen warmtevraag is, naar buiten. Deze kleppen kunnen handmatig, of met thermostaat geregeld worden. Het gebruik van de koellucht biedt de mogelijkheid om zonder grote investering de warmte die vrijkomt bij compressie te benutten. De terugverdientijd van de investeringen ligt meestal onder de 3 jaar.

Uiteindelijk komt alle energie die de persluchtcompressoren gebruiken als warmte vrij. Met het hergebruiken van de koellucht is ongeveer 94% van de vrijgekomen energie te gebruiken. Dit betekent een besparing op het aardgasverbruik van 1 Nm3 per 10 kWh opgenomen vermogen. Naast het gebruik als ruimteverwarming, kan de warme lucht bijvoorbeeld ook gebruikt worden als verwarming van drogerlucht of het verwarmen van verbrandingslucht voor stoomketel of WKK. Bij deze laatste toepassingen is het voordeel dat de besparing het gehele jaar door kan worden gerealiseerd. Wel is mogelijke vervuiling van de lucht door olie of stof een aandachtspunt.

Warmteterugwinning bij toerengeregelde persluchtcompressoren

Bij toerengeregelde compressoren wordt de capaciteit continu aangepast aan de vraag naar perslucht. Hierdoor zal ook de hoeveelheid restwarmte variëren. Omdat het debiet van de koellucht meestal contact wordt gehouden, zal de temperatuur van de koellucht bij een toerengeregelde compressor variëren. Bij compressoren die op een zeer lage belasting draaien en de koellucht van buiten aanzuigen, kan het voorkomen dat de opgewarmde koellucht kouder is dan de temperatuur van de verwarmde ruimte. Hierbij is het niet zinvol om de koellucht voor ruimteverwarming te benutten.