Verwarmen water met oliekoeler

Afhankelijk van het type compressor wordt een deel van de warmte afgevoerd via de oliekoeler. De oliekoeler is vaak geïntegreerd in het (lucht)koelsysteem van de perslucht compressor. En mogelijke optie is om een watergekoelde oliekoeler toe te passen. Het is vaak mogelijk om water op te warmen naar ongeveer 70°C en het beschikbare warme water te gebruiken voor bijvoorbeeld:

  • Ketelvoedingswater;
  • Proceswater;
  • Schoonmaakwater;
  • Tapwater;
  • Centrale verwarming.

De besparing is wat lager dan bij direct gebruik van de koellucht. Ongeveer 72% van het opgenomen vermogen is te gebruiken. Dit komt neer op een besparing van 0,8 Nm3 aardgas per 10 kWh elektriciteitsverbruik. Toch is ook hier de terugverdientijd veelal kleiner dan 3 jaar, afhankelijk van de toepassing. Sommige compressoren zijn al voorbereid op warmteterugwinning uit het oliecircuit, hierdoor is de terugverdientijd vaak wat korter.