Warmteterugwinning uit processen

Bij vrijwel alle processen waar warmte in wordt gestopt, komt restwarmte vrij. Dit kan zijn in de vorm van warme en/of vochtige lucht, warm water of een warm product. Vaak kan deze restwarmte direct in het proces worden hergebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • voorwerwarmen van toevoerlucht met de warme (vochtige) afvoerlucht, bijvoorbeeld bij drogers of wasserijen;
  • voorverwarmen van toevoerwater met overloopwater, bijvoorbeeld bij blancheurs of wasserijen;
  • voorverwarmen van een inkomende product met warmte uit het uitgaande product, bijvoorbeeld bij pasteurs of andere processen met een warmtebehandeling.

Soms is het echter niet mogelijk om de restwarmte in het proces in te zetten of is er een overschot aan restwarmte. In deze gevallen kan gedacht worden aan mogelijkheden om de restwarmte te benutten voor andere toepassingen. De Kleijn kan U ondersteunen bij het gehele traject vanaf het zoeken naar zoeken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning tot aan realisatie. Doordat wij zowel kennis van utilities als van processen hebben, zijn we in staat om de warmtebronnen en warmtevragers op een optimale manier met elkaar te verbinden.