Warmteterugwinning bij blancheurs

In de aardappelverwerkende industrie wordt gebruik gemaakt van verschillende typen blancheurs. Blancheurs verwarmen het product tot een bepaalde temperatuur door middel van warm water. Het water in de blancheur wordt continu ververst om de kwaliteit van het water op peil te houden. De warmte uit het vervuilde overloopwater kan worden benut.

Warmteterugwinning uit overloopwater

De energie uit het warme overloopwater kan worden teruggewonnen. Een vaak toegepaste oplossing is om de energie uit het overloopwater uit te wisselen met het verse toevoerwater van de blancheur. Hierdoor wordt het water wat de blancheur ingaat voorverwarmd. Het overloopwater is vervuild en kan tot verstopping van de warmtewisselaar leiding. Aandachtspunt is daarom de keuze voor het type warmtewisselaar en de reinigbaarheid van de warmtewisselaar.

De Kleijn heeft veel ervaring met het ontwerpen van warmtewisselaars voor overloopwater uit blancheurs. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.