Warmteterugwinning bij koel- en vriestunnels

Koel- en vriesprocessen komen in de industrie veelvuldig voor. Met name in de voedingsmiddelenindustrie komt het product warm uit de productie en wordt daarna gekoeld of ingevroren alvorens het product verpakt wordt. De koel- of invriestunnel is vaak volledig mechanisch gekoeld met behulp van een koelinstallatie. Het koelen of invriezen van de producten kost hierdoor veel elektrische energie.

Een mogelijkheid is om het eerste gedeelte van de koeling van het product niet met een koelinstallatie maar met koud proceswater te koelen. Het opgewarmde water kan vervolgens in de fabriek worden gebruikt, waardoor minder energie nodig is om het water op te warmen tot de gewenste temperatuur. Naast thermische energie kan ook elektrische energie worden bespaard omdat er minder koude uit de koelinstallatie nodig is om het product tot de gewenste temperatuur af te koelen.