Warmteterugwinning bij wasprocessen

In de industrie komen veel was processen voor. Veelal zijn dit processen waarbij warm water, eventueel gemengd met een reinigingsmiddel, wordt versproeid over het te wassen product. De wasinstallaties zijn meestal voorzien van luchtafzuiging om te voorkomen dat damp door de in- en uitlaat van de waslijn en de overige openingen van de waslijn ontsnapt naar de omgeving.

Conventioneel wasproces

In een conventionele wasinstallatie wordt water in de wasinstallatie verwarmd door middel van een gasgestookte CV-installatie. Zie ook onderstaand figuur. Het warme water wordt door middel van een sproeipomp op druk gebracht en over het product versproeid. Hierbij verdampt een deel van het water in de lucht, maar het merendeel van het waswater loopt terug in de watertank. Door de luchtafzuiging op de wasinstallatie wordt vochtige warme lucht afgezogen en wordt de luchtdruk in de waslijn onder de omgevingsdruk gehouden.
Conventionele wasinstallatie

Warmteterugwinning

De afgezogen vochtige lucht bevat veel energie. Met behulp van een warmtewisselaar is het mogelijk om de energie te benutten voor het voorverwarmen van het verse water dat aan de wasinstallatie wordt toegevoerd. Hierbij is het van belang dat de watertoevoer vrij constant is. De uitwisseling van warmte wordt gelimiteerd door het temperatuurverschil van de twee stromen.

Warmtepomp

Met behulp van een warmtepomp is het mogelijk om de energie in de afzuiglucht te benutten voor het verwarmen van het waswater. Een wasinstallatie met warmtepomp is in onderstaand figuur schematisch weergegeven. Hierbij wordt de verdamper (koude kant) van de warmtepomp in het luchtafzuigkanaal geplaatst. In de verdamper wordt de vochtige lucht afgekoeld tot onder het dauwpunt. De warmte die hierbij vrijkomt wordt door de warmtepomp opgewaardeerd tot een hoger temperatuurniveau. In de condensor (warme kant van de warmtepomp) wordt deze warmte afgestaan aan het verwarmingssysteem van de wasinstallatie. De CV-ketel blijft behouden als naverwarmer. Er zal immers niet voldoende restwarmte in de afzuiglucht beschikbaar zijn om de volledige wasinstallatie van warmte te voorzien. Het is ook mogelijk om met de condensor direct het waswater te verwarmen, maar bij een waslijn met meerdere wassecties is het eenvoudiger om het centrale verwarmingssysteem te verwarmen.
Wasinstallatie met warmtepomp
Om een hoog rendement met de warmtepomp te behalen is het van belang dat de afgezogen lucht een hoge relatieve vochtigheid heeft. Dit kan gerealiseerd worden door de hoeveelheid afgezogen lucht te regelen op basis van de relatieve vochtigheid van de uitlaatlucht of op basis van de onderdruk in de wasinstallatie. Lees meer over het toepassen van warmtepompen op onze website www.industrialheatpumps.nl.