Warmteterugwinning in ventilatiesysteem

Ventilatiesystemen dienen om het klimaat in gebouwen te verbeteren. Dit zowel voor de daar uitgevoerde processen, als ook voor de mensen die daar aanwezig zijn. Bij toepassing van ventilatie vindt afvoer van geconditioneerde lucht uit de ruimte tegelijkertijd plaats met aanvoer van buitenlucht. Door toepassing van warmteterugwinning tussen de in- en uitgaande luchtstromen kan energie worden bespaard. Bij verwarming in de wintermaanden, kan de toevoerlucht worden voorverwarmd met de afgevoerde lucht. Bij koeling in de zomermaanden kan de buitenlucht worden voorgekoeld met de afgevoerde lucht. Voor warmteterugwinning in ventilatiesystemen zijn divere mogelijkheden:

Onze diensten

De Kleijn kan U ondersteunen bij het gehele traject vanaf het zoeken naar zoeken naar mogelijkheden voor warmteterugwinning tot aan realisatie. Doordat wij zowel kennis van ventilatiesystemen als van utilities en processen hebben, zijn we in staat om de warmtebronnen en warmtevragers op een optimale manier met elkaar te verbinden. Enkele relevante diensten zijn:

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor warmteterugwinning bij uw ventilatiesystemen, neem dan contact met ons op.