Warmteterugwinning met warmtewiel

Een warmtewiel is een systeem waarbij een langzaam roterend wiel warmte uitwisselt met de aan- en afgevoerde luchtstroom. Het warmtewiel draait door deze luchtstromen en wordt zodoende opgewarmd door de warme luchtstroom en geeft die warmte af aan de koude luchtstroom. Het rendement van deze installatie is ongeveer 60-80%. Dit wil zeggen dat 60-80% van de overdraagbare energie daadwerkelijk wordt over gedragen door het warmtewiel. Daarnaast kan het warmtewiel voorzien worden van een adsorptiemateriaal wat vocht uit de ene luchtstroom kan verplaatsen naar de andere luchtstroom. Dit kan gebruikt worden als ruimtes moeten worden bevochtigd of juist gedroogd. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast om inlaatlucht voor drogers te drogen voordat deze de droger in geblazen wordt.

Belangrijke voorwaarden om deze manier van warmteterugwinning toe te passen zijn:

  • Aan- en afvoer kanaal moeten naast of boven elkaar liggen;
  • Goede materiaalkeuze en luchtfiltering om aantasting en vervuiling van het warmtewiel te voorkomen.